Puig , Demont, Puigdemont, Pelomocho

Puig , Demont, Puigdemont, Pelomocho

Puig , Demont, Puigdemont, Pelomocho

Valencianos

valencianos, blaveros, blavers, estelada

Valencianos


¡¡¡Che, tu, mira estos ... S'han passat tota la vida volent-mos ofendre cridant-mos blaveros per portar nostra senyera historica el color blau i ara, sense que vinga al conte arrematen en blau la seua!!! 


Bo ya saps... per ad ells nostra llengua es la seua, nostra historia la seua, nostra cultura la seua; nostre segle d'or el seu... ¿Per que no anava a ser en el temps nostra senyera la seua?


Puig , Demont, Puigdemont, Pelomocho

Puig , Demont, Puigdemont , Pelomocho