The catalan kingdom of Majorca

Quiero ser colaborador de Iker Jiménez, es un hecho paranormal ver un libro sobre un reino catalán que jamás fue catalán.

A mediterranean emporium
The catalan kingdom of Majorca


Quiero ser colaborador de Iker Jiménez, es un hecho paranormal ver un libro sobre un reino catalán que jamás fue catalán.


CREACIÓ DEL REGNE DE MALLORCA. DEL REGNE PRIVATIU AL REGNE FEDERAT 


La conquesta catalana és un dels episodis més importants de la història de l'arxipèlag per les enormes repercussions que tingué, essent el punt de partida de l'actual poble de les Balears. La conquesta va representar la destrucció de la societat musulmana de les Illes i la seva substitució per una nova societat que s'integrava en el món occidental cristià mitjançant la seva incorporació a la Corona d'Aragó i l'entrada al món feudal. 1. Causes de la conquesta: Al començament del segle XIII els regnes cristians de la Península havien derrotat els almohades a la batalla de les Navas de Tolosa i el poder musulmà es trobava molt afeblit. Aquesta situació la va aprofitar Jaume I, rei de la Corona d'Aragó, per conquerir les Balears. D'altra banda, la conquesta va servir per satisfer el desig de terres de la noblesa catalana, per expulsar pirates de les Illes i per obtenir, a més, una base comercial que facilitàs la navegació cap a Orient i cap al nord d'Àfrica, on els interessos comercials de Catalunya eren cada vegada més importats. Segons la forma de govern pactista de la monarquia catalana, la conquesta va ser acordada a les corts de Barcelona del 1228. Allà el rei Jaume I va rebre el suport militar i econòmic dels tres braços: la noblesa, el clero i els representants de les ciutats catalanes. 2. La conquesta de les Illes Balears L'expedició, formada per unes 150 naus de tota mena es va fer a la mar a l'estiu de l'any 1229. El mes de setembre varen desembarcar a Santa Ponsa. Després d'una sèrie d'enfrontaments, posaren setge a Madina Mayurqa. Al cap de tres mesos de setge, el 31 de desembre de 1229, les tropes de Jaume I conqueriren la ciutat. Pocs anys desprès, el 1235,va ser conquerida l'illa d'Eivissa i Menorca ho va ser el 1287. La conquesta va comportar la desaparició gairebé total dels musulmans de les Illes. La repoblació fou majoritàriament amb catalans i la llengua que es parlava era el català. Per tant, a mijans segle XIII les Illes formaven part de forma federal de la Corona catalanoaragonesa junt amb Catalunya, Aragó i el País Valencià i aviat s'unirien altres territoris com Nàpols, Sicília i Sardenya. 3. La fundació del regne de Mallorca i la seva base econòmica. Jaume I atorgà al nou regne un ordenament jurídic especial, amb unes llibertats molt superiors a les altres terres catalanes. La Carta de Franquesa feia als repobladors lliures, no serfs i havien de pagar menys imposts; atenuava el feudalisme amb la intenció d'afavorir el repoblament de Mallorca. Després de la conquesta, els conreus més importants varen ser el blat, la vinya i la olivera que substituïren els musulmans, cotó, arrós i lli, a la vegada que augmentava la ramaderia. Hom importava blat, llana, pells, etc. i s'exportava oli, vi, formatge, sal i productes artesanals com teixits i calçat. Els comerciants mallorquins compraven productes de luxe al nord d'Àfrica i a Constantinoble que després distribuïen per diversos ports del llevant peninsular. A l'Edat Mitjana, les terres balears van esdevenir un gran centre comercial del Meditarrani amb una important escola de cartògrafs. Aquesta prosperitat es va reflectir en la construcció de nombrosos edificis religiosos i civils d'estil gòtic, com llotges, drassanes i consolats. Com passava en altres regnes de la Corona d'Aragó, també hi havia a Mallorca, el Consolat de Mar, i hi regia el Llibre del Consolat de Mar. 4. Institucions polítiques i canvis de sobirania Els períodes que el regne de Mallorca va ser independent tingué llur propi rei i quan es va incorporar a la monarquia confederal catalana tingué un lloctinent o virrei que representava l'autoritat reial, s'encarregava de la direcció militar i tenia el poder judicial i legislatiu. La monarquia era pactista i no absolutista, per la qual cosa quan el nou rei era coronat devia jurar que respectaria les lleis i llibertats dels seus súbdits. A diferència d'altres regnes, el de Mallorca no tenia corts pròpies, sinó que enviava representants a les Corts Catalanes. Una altra institució de govern era el Gran i General Consell que tenia la representació del regne, s'encarregava de la hisenda pública i proposava noves lleis al rei. A Mallorca també formava part del govern la Universitat del Regne formada per sis Jurats que es repartien entre els estaments (cavallers, ciutadans, mercaders i artesans). L'organisme representatiu de Menorca era la Universitat i Consell General de Menorca. Eivissa tenia també la seva Universitat com a organisme de govern. 5. Regne privatiu i retorn a la Corona d'Aragó A l'Edat Mitjana els reis consideraven el seu regne com un patrimoni personal i per això era freqüent que el repartissin entre els fills. Jaume I va disposar que el seu fill gran Pere rebés en herència el regne d'Aragó, el Principat de Catalunya i el regne de València. Jaume, el fill petit, va heretar el regne de Mallorca, amb Menorca com a territori vassall, Eivissa i les possessions de la Corona d'Aragó al Migdia francès. El 1276, a la mort del seu pare, Jaume II va ser coronat rei del Regne de Mallorca. Els monarques que el varen succeir foren Sanç I i Jaume III que donaren una llarga etapa de prosperitat al regne. Però, la manca d'homogeneïtat geogràfica i les dificultats econòmiques del regne, que havia de pagar forts aranzels comercials i no tenia una moneda pròpia, feien difícil que pogués seguir sent independent. Però el conflicte polític començà quan Jaume III encunyà moneda a Perpinyà, trencant així els pactes feudals que l'unien al rei d'Aragó, la qual cosa aprofità Pere el Cerimoniós per a declarar-li la guerra. El rei d'Aragó el 1343 ocupà Mallorca sense que la població mallorquina defensàs Jaume III; la qual cosa s'explicaria per la complicitat dels comerciants mallorquins i la major part de la població de l'illa als qui Pere d'Aragó els havia promès conservar i ampliar les lleis autonòmiques i avantatges comercials. Mort Jaume III a la batalla de Llucmajor, el regne de Mallorca es reincorporà a la Corona d'Aragó de forma confederal i mantingué i amplià les seves lleis autonòmiques. 

ELS BORBONS. EL CANVI DE DINASTIA I LA PÈRDUA D'AUTONOMIA DEL REGNE DE MALLORCA 6. La Guerra de Successió (1701-1715) i l'absolutisme borbònic El 1700 morí sense successió Carles II, el darrer rei dels Àustries i fou proclamat rei el candidat francès Felip V, enfront del candidat austríac l'arxiduc Carles. Gran Bretanya, Portugal, Holanda i l'Imperi austríac, contraris al borbó, declararen la guerra a França i a Espanya. Així es desencadenà la Guerra de Successió que també va ser un conflicte entre els dos regnes d'Espanya. Castella es va mostrar fidel a Felip V. En canvi, la Corona d'Aragó va donar suport al candidat austríac davant el temor a què el model absolutista i centralista francès que volia imposar acabàs amb el seu règim autonòmic. A l'interior, la guerra va ser favorable a les tropes filipistes que varen obtenir la victòria d'Almansa (1707) que suposà la rendició de València i Aragó. El 1713, l'arxiduc Carles va heretar la Corona d'Àustria quan va morir el seu germà. Temerosos ara de l'excessiu poder dels Habsburg, la Gran Bretanya i Holanda varen retirar el seu suport a l'arxiduc Carles i varen firmar el Tractat d'Utrecht (1713), que va posar fi al conflicte internacional i va reconèixer Felip V com a rei d'Espanya. Arran d'aquest tractat els territoris europeus de la monarquia espanyola es varen repartir entre les potències del bàndol austriacista i Gibraltar i Menorca foren ocupades per Gran Bretanya. El Principat de Catalunya i Eivissa i Mallorca continuaren la guerra totes soles contra Felip V i Barcelona s'acabà rendint l'11 de setembre de 1714, desprès d'una aferrissada resistència i de la important ajut en queviures i en tropes artilleres que arribaven des de Mallorca. Com a càstig pel suport al candidat austríac, Felip V va anul·lar tots els furs i llibertats de la Corona d'Aragó i amb els Decrets de Nova Planta es va imposar el sistema administratiu castellà a totes les terres de la Corona. Els Borbó varen implantar el model d'absolutisme centralista francès. Tots els poders residien en el monarca i les Corts varen quedar quasi anul·lades. 7. Les conseqüències de la Guerra de Successió per al Regne de Mallorca. L'anul·lació de l'autonomia política. Tot i que les Illes romanien inicialment fidels a Felip V, ja es constatava la importància dels partidaris de l'Arxiduc que eren durament reprimits pels virreis, especialment a Eivissa i a Mallorca. Les causes per les quals hi havia dos bàndols enfrontats eren econòmiques, però també tenia molt de pes el temor a la pèrdua de la seva autonomia política, com els respectius jurats reclamaven cada vegada que un virrei intentava minvar la independència fiscal o intervenir en la lliure elecció dels càrrecs polítics illencs, entrebancant el sistema representatiu de “sac i sort”. Les autoritats borbòniques, encapçalades pel virrei, el comte d'Alcúdia i el bisbe Laportilla, eren conscients de l'oposició de bona part de la població; el perill d'insurrecció era evident, però la causa de Felip V no va perillar fins que l'armada angloholandesa de l'almirall Leake va forçar la insurrecció carlina (24 de setembre de 1706). Quan Barcelona es rendí (1714) les úniques terres que s'oposaven a Felip V eren Mallorca i les Pitiüses. Dia 16 de març de 1715, mentre uns 500 treballadors hi feien feina, el Cronicón Mayoricense explica que va comparèixer una companyia de dones amb tambor i bandera per tal d'ajudar en els treballs de fortificació, creant una zona d'aîllament entre la murada i les cases de Santa Catalina. A les primeres dones es sumaren d'altres fins a 400 i Impediren així que hom enderrocàs aquell barri i aplanant i omplint amb terra, crearen l'explanada de sa Feixina. Fins a l'11 de juliol de 1715 no es rendiren les darreres forces lleials a l'Arxiduc a la Ciutat de Palma al general d'Asfeld. Poc després les tropes borbòniques prenien possessió d'Eivissa. Amb els Decrets de Nova Planta (1715-1718) desapareixia el Regne de Mallorca i a les illes de Mallorca, Menorca i Formentera foren liquidades les institucions d'autogovern. El capità general passà a ser l'autoritat suprema política i militar en substitució del virrei. Les atribucions del Gran i General Consell foren assumides per la Reial Audiència, des d'ara formada exclusivament per castellans. Els ajuntaments seguiren el model castellà i els regidors ja no eren electius sinó nomenats per l'Audiència o pel rei. També es va suprimir l'autonomia financera del Regne de Mallorca, imposant-se una allau de nous imposts. El català fou bandejat de les institucions oficials, i, si bé es va mantenir viu dins l'àmbit privat, no era ben tolerat pel nou poder. Així i tot es varen mantenir algunes institucions com el Consolat de Mar i el dret privat que ha arribat en bona part fins avui. D'altra banda, es varen militaritzar les Illes amb l'establiment d'un exèrcit permanent. En general tots aquests canvis causaren malestar fins i tot entre els illencs que havien estat partidaris de Felip V. ACTIVITATS Decreto de Nueva Planta dado en San Lorenzo el Real a 16 de Marzo de 1716 por el Rey Don Felipe V "…aunque por diferentes Pragmáticas de los Reyes mis Antecesores, se haya reglado el Gobierno de esta Isla y Reino de Mallorca, he considerado, que las turbaciones de la última guerra le han dexado en estado, que necessita de algunas nuevas providencias para su mayor seguridad, paz y quietud de sus Naturales; por lo cual. He resuelto, que la Audiencia compuesta de un Regente, cinco Ministros y un Fiscal, presida el Comandante General de mis Armas… (…) Y necessitándose en el presente estado de esta Isla, y Reyno, de atender con el mayor cuydado, y vigilancia a su mejor Gobierno, y siendo para lograrle, de la mayor importancia, elegir las personas más hábiles, y no exponerlas a la contingencia del Sorteo; He resuelto que por ahora, y durante mi voluntad, se nombren veinte Iurados que rijan, y goviernen lo Económico, y Político de la Ciudad de Palma; y doze para que goviernen la de Alcudia, también en lo Económico, y Político; y en los demás lugares del Reyno los que fueren necessarios, según el número de la población de cada uno, reservandome yo la nominación de los que huvieren de elegirse para las dos Ciudades de Palma y Alcudia, y haziéndola la Audiencia por lo que mira a los otros Lugares, de los que me dará cuenta. (…) Siendo mi intención honrar, y premiar indistintamente todos mis vassallos, según el mérito de cada uno, y emplearlos como juzgare más conveniente: Declaro, y mando, que en adelante cessen en este Reino las costumbres, y leyes que hablan de Extrangería. (…) Quedando por ahora también reservadas a mi disposición la Regalia de fabricar moneda, y las demás, assí en esta Isla, como en la Iviza. (…) Dado en San Lorenzo el Real a diez y seis de Marzo de mil setecientos y diez y seis. YO EL REY" INSTITUCIONS POLÍTIQUES ABANS I DESPRÉS DEL DECRET DE NOVA PLANTA A LES ILLES ABANS DESPRÉS 1.GRAN I GENERAL CONSELL…………….......REIAL AUDIÈNCIA 2.JURAT………………………………………....... REGIDORS 3.PROCURADOR REIAL…………………….......INTENDENT 4.VEGUER…………………………………….......CORREGIDOR 5.VIRREI……………………………………......... CAPITÀ GENERAL. ACTIVITATS 1.Cerca al dossier o per internet el significat i les competències que tenien les institucions o càrrecs que estan subratllats. 2.Quines són les dues concepcions d'Estat que s'enfrontaren a la Guerra de Successió? Què significava cada una d'elles?. Quina seguia cada una de les corones dins del regne d'Espanya? 3.Per què el Decret està dirigit a les illes de Mallorca i d'Eivissa? Investiga en quina situació va quedar Menorca després de la Guerra de Successió. 4.Quins són els canvis més importants introduïts pel Decret de Nova Planta, en el terreny econòmic, en el terreny polític i cultural? 5.A quins altres territoris de la Monarquia Hispànica es varen fer decrets similars?. Per què?

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Majorca WIKILIES :


The Kingdom of Majorca (Catalan: /mallorquí/ Regne de Mallorca, IPA: [ˈreŋnə ðə məˈʎɔɾkə]; Spanish: Reino de Mallorca; Latin: Regnum Maioricae) was founded by James I of Aragon, also known as James The Conqueror. After the death of his firstborn son Alfonso, a will was written in 1262 and created the kingdom to cede it to his son James. The disposition was maintained during successive versions of his will and so when James I died in 1276, the Crown of Aragon passed to his eldest son Peter, known as Peter III of Aragon or Peter the Great. The Kingdom of Majorca passed to James, who reigned under the name of James II of Majorca. After 1279, Peter III of Aragon established that the king of Majorca was a vassal to the king of Aragon. The title continued to be employed by the Aragonese and Spanish monarchs until its dissolution by the 1715 Nueva Planta decrees.

http://www.arxiuregnedemallorca.com/

415, Ataúlfo, visigodo, Barcino, Hispania

415, Ataúlfo, visigodo, Barcino, Hispania

415, Ataúlfo, visigodo, Barcino, Hispania

patrimonio

Hay que recordar a los catalanes que su bello patrimonio se hizo gracias al sudor del resto de España. Por ejemplo, esta tabla pintada al óleo "Verge dels Consellers" de 1445 por el valenciano Luis Dalmau.
Hay que recordar a los catalanes que su bello patrimonio se hizo gracias al sudor del resto de España. Por ejemplo, esta tabla pintada al óleo "Verge dels Consellers" de 1445 por el valenciano Luis Dalmau.

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_dels_Consellers WIKITROLAS :


La Virgen dels Consellers (Virgen de los Consejeros en castellano) es una tabla pintada al óleo por el artista Luis Dalmau en 1445 y que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Está considerada como una de las piezas en pintura gótica flamenca más importantes realizadas en Cataluña.

  • Alcoy i Pedrós, Rosa (1998). Art de Catalunya, Pintura antiga i medieval: La Pintura gótica. Barcelona, Edicions L'isard. ISBN 84-89831-06-2  
  • Barral i Altet, Xavier (1992). Museu Nacional d'Art de Catalunya Prefiguración. Barcelona, Lunwerg Editores. ISBN 84-8043-004-4.
  • Catasús, Aleix (2005). Barcelona La Casa de la Ciutat. Barcelona, Lunwerg Editores. ISBN 84-9785-227-3.
  • Gómez Moreno, María Elena (1947). Mil Joyas del Arte Español: Tomo primero. Barcelona, Instituto Gallach.
  • Sureda i Pons, Joan (1997). Tresors Medievals: Les arts del gòtic. Barcelona, Lunwerg Editores. ISBN 84-7782-462-2 

el Lago Español

¿Véis toda esa inmensa masa de agua? La descubrió Balboa (no, Rocky no) y su nombre actual se lo puso Magallanes pero se le conocía como el Lago Español. Los españoles fueron descubriendo islas y dominando todo ese inmenso azul.

el Lago Español

mapa, 1672, Cataluña, España

Dicen por ahí que Cataluña fue conquistada por España en 1714. Pero en este mapa de 1672 consta que ya formaba parte de ella...

Dicen por ahí que Cataluña fue conquistada por España en 1714. Pero en este mapa de 1672 consta que ya formaba parte de ella

Atlas mayor, geographia blaviana

Atlas mayor, geographia blaviana, MDCLXXII

MDCLXXII


Busca el Reino de Catalunya

Busca el Reino de Catalunya


Busca el Reino de Catalunya

Jotaxx901 VS Golden Jacob, Arjuna, neonazi, Che Guevara, comunista

Jotaxx901 VS Golden Jacob, Arjuna, neonazi, Che Guevara, comunista

Y por llevar una camiseta de ideología nazi merece que le metan una paliza ? Si fuera comunista con el Che Guevara, también? Luego os las dais de pacíficos, descojonante

Y por llevar una camiseta de ideología nazi merece que le metan una paliza ? Si fuera comunista con el Che Guevara, también? Luego os las dais de pacíficos, descojonante :) :) :) :)


jusapol, manifestación

Si fuese nazi, los catanazis no le hubiesen pegado.

Si fuese nazi, los catanazis no le hubiesen pegado.

Trinidad, buque, coloso

No les contarán a los chavales en clase que España en tiempos de Napoleón poseyó uno de los mayores buques militares que navegaron hasta entonces en el mar, el cual pereció en la Batalla de Trafalgar por culpa del enano francés.

Trinidad, buque, coloso


"Así fue como el coloso español se tuvo que enfrentar en los siguientes minutos nada menos que... ¡a entre seis y siete buques ingleses! La lista parece no tener fin: el «Victory», el «Neptune», el «Leviathan», el «Conqueror», el «África», el «Prince»... A pesar de todo, Cisneros y Uriarte no permitieron que ninguno de los marinos dejase de disparar (ya fuera cañones o fusilería) ni un solo minuto.
Para su desgracia, no sirvió de nada. «Estos barcos acosaron después al coloso de los mares, al "Trinidad", dejándole raso, con los tres palos, vergas y velas colgando por los costados cubriendo las baterías», explica Duro en su obra. El daño fue tan brutal que el capitán español intentó alejarse del combate para tratar de hacer algunas reparaciones en el bajel y volver luego a la refriega, pero le fue imposible."

rebelión de octubre de 1934 en Asturias

¿Qué pensarían los de Potemos si se enteran que quien controló la rebelión de octubre de 1934 en Asturias en defensa de la República fue el General Franco

La Vanguardia, 27 octubre de 1934


¿Qué pensarían los de Potemos si se enteran que quien controló la rebelión de octubre de 1934 en Asturias en defensa de la República fue el general Franco?  La Vanguardia, 27 octubre de 1934Noticias no confirmadas. - La recogida de armas. - Salida para Madrid de don Melquíades Álvarez

OVIEDO, 26. Ha circulado hoy el rumor, que tiene que ser acogido con las consiguientes salvedades, pero que parece que tiene verosimilitud, de que las fuerzas encargadas ele semejante servicio persiguen muy de cerca al diputado socialista don Ramón González Peña, por considerarlo uno de los principales dirigentes del pasado movimiento revolucionario. Se dice que dicho diputado se encuentra escondido por los montes de Quirós y Teverga, que es por donde se le busca. La otra noticia, que tampoco se ha podido comprobar, es que el diputado socialista don Amador Fernández, presidente, como se sabe, del Sindicato Minero Asturiano, ha dirigido una carta a un Banco de esta localidad, en la que asegura que un crédito que tiene pendiente aquella organización obrera, se recogerá en su día, por contar el Sindicato con los bienes necesarios para ello. Quien facilita esta noticia dice que aunque la carta no tiene fecha ni indica el lugar donde ha sido escrita, parece que lo ha sido en Francia.
En Sama se han recogido hasta el día de hoy 2,500 fusiles. Igual sucede en toda la zona minera. Ayer se dijo que en los montes de Bimenez habían sufrido bastantes bajas los grupos de revoltosos que estaban allí refugiados, pero no se ha comprobado esta noticia, sino que las fuerzas del ejército que recorren aquella zona, no han encontrado hasta ahora el menor obstáculo, y lo que hacen es más bien un paseo militar. —Esta noche salió para Madrid don Melquíades Álvarez. Antes de marchar dijo que se encontraba muy esperanzado por las promesas que han hecho los ministros de que el Gobierno acudirá en auxilio de Asturias, de acuerdo con las peticiones que se les han hecho.Hallazgo de una canoa en la que se fugaron cuatro extremistas. SAN SEBASTIÁN, 26.

La canoa automóvil «Pili», desaparecida de Portugalete, ha sido encontrada en alta mar con un solo tripulante, su propietario, José Luis Uriarte. La canoa tenía una avería e iba a la deriva.

Cerca de la costa francesa, un vapor de cabotaje, el «Antonio», la remolcó hasta Zumaya. La embarcación está reclamada por el Juzgado de Bilbao, y en ella se fugaron cuatro extremistas, los días pasados, de Portugalete, que se establecieron en San Juan de Luz. El comandante militar de la plaza, recorre diversos pueblos. 


SAN SEBASTIÁN, 26. El comandante militar de la plaza ha recorrido los pueblos donde hay fuerzas del ejército destacadas, y ha sido agasajado por las autoridades locales, especialmente en Tolosa, donde salió a recibirle el Ayuntamiento en corporación con maceros, Banda Municipal, etc. En todas estas visitas el comandante militar ha dicho que su misión no ha terminado y que se continuará hasta que quede apagado el último rescoldo en todos los focos de rebelión. 

Detención de la Directiva de la Asociación de Metalúrgicos. - Cajas de municiones abandonadas. - Hallazgo de armas y explosivos.

VALLADOLID, 26 Cumpliendo órdenes del Juzgado militar que instruye los procesos a consecuencia de la huelga revolucionaria, se ha detenido a la Junta directiva de la Asociación de Metalúrgicos. Por insulto a la fuerza armada ha sido detenido José Pérez. Fuerzas de orden público han recogido en las calles varias cajas de municiones, que so hallaban abandonadas. Durante la madrugada última fuerzas de policía, Asalto y Guardia civil se trasladaron al inmediato pueblo de Cabezón, le rodearon para impedir la salida de ningún vecino y después practicaron investigaciones, descubriendo en los domicilios de nueve vecinos, cuatro bombas, dos cargadas y dos descargadas, numerosas escopetas, pistolas, abundante cartuchería y postas. Los nueve vecinos fueron detenidos y trasladados a Valladolid a disposición del Juzgado militar.


incautación de armas y municiones

- Detención de un terrorista. 

MÁLAGA, 26 La Guardia Civil se ha incautado de gran cantidad de armas, explosivos y municiones en el pueblo de Campillo. También ha detenido a Fernando Expósito, conserje de las Casa del Pueblo, que estaba encargado de la fabricación de bombas, así como a Juan Solís Domínguez, que durante el reciente movimiento intentó volar un puente en Calada da los Pilones.

Detenidos en libertad. - Detención de tres individuos peligrosos. - Agredida por su marido. - Vista de una causa por atraco.

MÁLAGA, 26. El gobernador civil ha anunciado que mañana seguirá poniendo en libertad a los detenidos que lo fueron como sospechosos y contra los cuales no existan cargos. —La Guardia civil ha detenido a Miguel Martín Cobos, Cristóbal Doblas Martín y Salvador Alarcón García, los tres de la C. N. T. Los dos primeros, considerados como peligrosos, han quedado a disposición de la autoridad militar. —Cerca del pantano de Agujero, Miguel Aguilar Vázquez, de 63 años, encontró a su esposa, Josefa Hurtado Tornero, de 53, de la que vivía separado hace algún tiempo, y luego de disputar con ella, Miguel apuntó con la escopeta que llevaba, pero no salió el tiro. En vista de ello, sacó una navaja y asestó a su mujer varios golpes dejándola en grave estado. El agresor fue detenido y la victima llevada al hospital.

Real Monasterio de Poblet

Hay que recordar a los catalanes que su bella región se hizo gracias al sudor del resto de españoles. Por ejemplo, el retablo del Real Monasterio de Poblet se construyó entre 1527 y 1529 por el valenciano Damián Forment.

el retablo del Real Monasterio de Poblet se construyó entre 1527 y 1529 por el valenciano Damián Forment.

Si la policia hagués desallotjat Hipercor no hi hagués hagut cap mort

Y si tu madre hubiese abortado no leeríamos la sandez que has puesto.

Si la policia hagués desallotjat Hipercor no hi hagués hagut cap mort, Claudi, Tram 23, @icemancbg

Si la policia hagués desallotjat Hipercor no hi hagués hagut cap mort, Claudi, Tram 23, @icemancbg

131 presidentes de la Generalitat

https://www.abc.es/historia/abci-gran-mentira-historica-131-presidentes-generalitat-nuevo-mantra-nacionalismo-catalan-201805160155_noticia.html

La gran mentira histórica de los 131 presidentes de la Generalitat, el nuevo mantra del nacionalismo catalán.

Quim Torra se proclama continuador de una remota institución medieval que nació para recaudar impuestos para la Corona de Aragón.

https://elpais.com/elpais/2018/05/18/hechos/1526647977_485589.html


En su afán por reinventar la historia de Cataluña, el nacionalismo ha incorporado en las últimas fechas un nuevo y fabuloso mito: el de los ciento treinta y pico presidentes de la Generalitat, una vetusta lista de reyes godos a la catalana. Proclamaba Artur Mas, ya en 2014: «Tengo el honor de ser el 129º presidente de la Generalitat de Cataluña, institución creada en 1359 y que desde la primera presidencia de Berenguer de Cruïlles [un obispo de Gerona] ha reflejado durante casi siete siglos la voluntad de autogobierno de los catalanes». El problema es que la Generalitat no tuvo 128 presidentes antes de Mas, ni ahora 130 antes que Torra, porque la Generalitat que existió en tiempos medievales nada tiene que ver con la actual institución nacida con la Transición, si acaso hija o nieta de la surgida en tiempos de la Segunda República.
131 presidentes de la Generalitat

«Forma parte de la reinvención de la historia de Cataluña. El nacionalismo ha sabido convencer a los historiadores de que trabajasen en crear esta historia mitológica. Proclamar que hubo una Cataluña como estado y como nación en la Edad Media; y además hacer creer que era algo institucional y democrático. Se buscan continuaciones justificadoras del momento presente», apunta en una entrevista con ABC el historiador Jordi Canal, autor del libro «Con permiso de Kafka: El proceso independentista en Cataluña». Dos instituciones radicalmente distintas en épocas y de circunstancias políticas, sociales y culturales opuestas.
molt honorable president, Tabarnia

El sofisticado David contra el bruto Goliat

El relato nacionalista presenta la historia de Cataluña como un pueblo de elevado sentimiento de libertad, «entre los más avanzados y democráticos de Europa», según Josep Fontana, que ha tenido que enfrentarse desde tiempos medievales a los esfuerzos opresores de Castilla por acabar con su autogobierno. De tal manera, la Guerra de Sucesión es narrada por el nacionalismo como un conflicto de secesión, una lucha del progreso y la democracia catalana contra el absolutismo y feudalismo castellano. Omite el relato secesionista que la guerra fue, simplemente, un conflicto civil entre españoles, donde hubo casi tantos catalanes a favor del bando borbónico como del bando austracista; y donde ninguno era más democrático que el otro.


El mito reclama el 11 de septiembre de 1714 como el «día que Cataluña perdió sus libertades», a pesar de que aquellas cacareadas libertades eran unos privilegios administrativos, en el sentido medieval, de los que gozaba esta región de España respecto a otras, como señala el hispanista Henry Kamen en su prolífica obra.

La Diputación del General, más adelante conocida como Generalidad o Generalitat, tuvo su origen más remoto en las comisiones que, desde finales del siglo XIII, se ocupaban en la Corona de Aragón de recaudar los tributos votados

Aquellas «libertades» suprimidas al final de la guerra incluían la eliminación de la Generalitat surgida en la Edad Media. La Diputación del General, más adelante conocida como Generalidad o Generalitat, tuvo su origen más remoto en las comisiones que, desde finales del siglo XIII, se ocupaban en la Corona de Aragón de recaudar los tributos votados y ejecutar los acuerdos de las Cortes. No en vano, la institución no solamente funcionaba en Cataluña, sino también en los reinos de Aragón y Valencia. Se trataba de un órgano formado por tres representantes de cada estamento (militar, eclesiástico, real), presidido por un representante del brazo eclesial y dotado de recursos propios. De organismo de carácter esencialmente económico pasó, solo con el tiempo, a serlo político y de gobierno, aunque en ningún caso democrático.
Más de dos siglos después de la Guerra de Sucesión, se recuperó su nombre y su simbología cuando se aprobó el Estatuto de autonomía de Cataluña en tiempos de la Segunda República. El organismo autonómico resultante tomó el nombre histórico de Generalitat por sugerencia del político andaluz Fernando de los Ríos, pero en ningún caso implicó continuidades o restauraciones imaginarias.

El republicano Francesc Macià fue así el primer presidente de la Generalitat de Cataluña.
Josep Tarradellas, que pasó largos años en el exilio francés, negoció con Adolfo Suárez el restablecimiento de la Generalitat, lo que quedó plasmado en un decreto del Gobierno español a finales del mes de septiembre de 1977. En aplicación del Estatuto de Autonomía de 1979 fueron elegidos Pujol y Maragall y en aplicación del nuevo estatuto de 2006 lo han sido MontillaMasPuigdemont y ahora Torra. El molt honorable Torrat.

Carlos I, Papa de Roma, lengua espanola

Carlos I, Papa de Roma, castellano


Carlos I, Papa de Roma, castellano

Juicio gobierno golpista CAT 1934

Juicio gobierno golpista CAT 1934

Juicio gobierno golpista CAT 1934

castellers, obres, Joanot Martorell, Ausiàs March

- M´agraden de Catalunya los castellers y les obres de Joanot Martorell y Ausiàs March.

- Pos tot lo que dius es valensiá.castellers, obres, Joanot Martorell, Ausiàs March

Pacto del Majestic, 1996, Pujol, Aznar

Pacto del Majestic, 1996, Pujol, Aznar

Aznar entrega a Pujol educación y policía propia, la gestapo del prussès,  a cambio de su apoyo para gobernar. Nadie le llamó golpista ni vende-patrias, qué suerte !

Pacto del Majestic, 1996, Pujol, Aznar

Mirad a ver si veis alguna estelada en los videos de los JJOO Barcelona 1992


The catalan kingdom of Majorca

Quiero ser colaborador de Iker Jiménez , es un hecho paranormal ver un libro sobre un reino catalán que jamás fue catalán. A mediterr...