llatí-valencià

El primer diccionari d'un idioma romanç fon el billingüe llatí-valencià del notari Joan Esteve de 1472 , imprés en 1489. Que ning...